kennisseminar-brandveiligheid.nl

seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl

Kennisseminars brandveiligheid 2019

Na de vijf succesvolle kennisseminars rondom ‘Functiebehoud’, zijn door de vier initiatiefnemers Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland, in het najaar van 2019 nieuwe kennissessies rondom actuele brandveiligheidsonderwerpen georganiseerd. De Handouts zijn van de presentaties zoals de impact van het nieuwe Bouwbesluit en CPR, systeemcompatibiliteit en slim beheer en onderhoud zijn via deze website beschikbaar.
Verderop treft u ook de FAQ’s.

Handout Programma (klik op de titel voor de handout)

12:00

ontvangst met lunch

13:00

Inleiding

Ruim 35 jaar werkzaam in de brandveiligheid, manager bij Siemens en lid van het algemeen bestuur portefeuille Brand van de Brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland, de belangenbehartiger voor de technische brandveiligheid.

Alex Driessen
of
Hans de Jong

Dagvoorzitter

13:10

Kiest u de juiste brandveiligheidsregels?

U wilt natuurlijk brandveilige gebouwen realiseren. Maar klopt uw offerte en opdracht? Alle leveranciers hebben hun verantwoordelijkheid, maar in de praktijk zien we soms tegenstrijdige belangen of (te) creatieve manieren om de regels slim te ‘interpreteren’ om geld te besparen.
Brandveilig bouwen lukt alleen met kennis van de regels, normen en van het gewenst brandveiligheidsniveau dat de opdrachtgever vraagt. In deze inleiding een overzicht van de brandveiligheidsregels normen en de dilemma’s.

John van Lierop
Federatie Veilig Nederland

13:30

Systeemcompatibiliteit voor uw projecten in de toekomst

Het Bouwbesluit verwijst in de NEN 2535 naar de norm voor systeemcompatibiliteit, de EN54-13. Alles wat in een brandmeldsysteem op elkaar wordt aangesloten, dient als één geheel getest en goedgekeurd te zijn. Wat betekent dat voor u? Waar dient u op te letten met al die steeds slimmere koppelingen van steeds meer installaties en niet te vergeten de slimmere rookmelders en extern gekoppelde detectie methoden. Als een brandmeldcentrale EN54 goedgekeurd is, bent u dan voorbereid op alles? Of heeft iedere leverancier de vrijwillige opties anders ingevuld? En welke risico’s loopt u dan? In deze presentatie aandacht voor de EN 54-2 en EN 54-13. En leren beoordelen wat de inhoudelijke waarde van deze certificaten is.

Jac Waas
Honeywell

14:00

Grip op slim onderhoud

De nieuwe CCV-regeling 5 vraagt afgestemde onderhoudsplannen op brandmeldinstallaties. Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden en variaties komen voor onderhoudsplannen en onderhoudstermijnen. Remote onderhoud biedt mogelijkheden. Waar moet u op letten en hoe pakt u dat aan? In deze presentatie informeren wij u over de ontwikkelingen, waarin Nederland voorop loopt.
Daarnaast schrijven opdrachtgevers aanbestedingen uit met soms eigen interpretaties en afwijkingen. We geven inzicht waar we in de praktijk tegen aanlopen en wat kunt u er als adviseur of installateur mee?
Presentatie over het onderhoudsplan, onderhoudstermijnen, digitaal remote, impact van aanbesteding op de kwaliteit en de voordelen van certificeren!

Sjaak Taal
Siemens

14:30

Pauze

15:00

De impact van Europese regelgeving

In deze presentatie wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken en eventuele aanstaande wijzigingen omtrent de keuze van kabels in relatie tot de CPR.
U leert meer over de kabelkeuze conform het wettelijke vereiste minimum brand- en rookklassen volgens het Bouwbesluit 2012.

Ricardo Dissel
Cable Masters

15:30

Succesvolle projecten

De nieuwe regels vragen vaak om een inspectiecertificaat. Projecten zonder faalkosten opleveren, betekent win-win voor alle betrokkenen. Maar hoe kunt u bijdragen en met welke kennis? In deze presentatie de praktijk van de inspecteur en de aandachtspunten rondom Organisatorische maatregelen, die vaak onderschat worden. Ook wordt het logboek en de documentatie onder de loep genomen omdat dit een belangrijk inspectiepunt is, dat vaak leidt tot afkeur. Met kennis over de praktijk en voorbeelden uit de bijvoorbeeld de zorg.

Cyrille de Haan
VdS Nederland

16:00

Paneldiscussie met deelnemers

Interactie met sprekers

16:30

Afsluiting en netwerkborrel

(27 maart 2020)

Veranderingen CCV-certificatieschema’s BMI 5.0
Tijdens de seminars bleek dat de meeste aanwezigen zich niet bewust waren van de impact van het nieuwe CCV-certificatieschema’s BMI 5.0. Dat was een aanleiding om overleg te organiseren tussen het CCV, Federatie Veilig Nederland en de certificatie-instellingen over de compatibiliteitsverklaringen en over de handtekeningen voor de onderhoudsplannen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan twee afspraken. Naar verwachting zal de Commissie van Belanghebbenden Brand (CvB) op 4 februari beslissen. Wij adviseren u de ontwikkelingen te volgen op de website van het CCV, bij de Certificatie Instellingen of bij uw leverancier.

Vragen

Tijdens de sessies zijn diverse vragen gesteld. Hieronder de meeste gestelde vragen en antwoorden. Deze worden regelmatig aangevuld.

 

Vraag: Tijdens de seminars was er onduidelijkheid of er bij aanpassing van een deel van de gebruiksfunctie ook de overige bekabeling aanpassing nodig is.
Antwoord. In bijgaand ‘infoblad verbouw-en-functiewijziging’ van de overheid geeft een goed antwoord op over aanpassingen bekabeling bij gewijzigde gebruikers functie.

Vraag: Hoe kan een onderhoudsdeskundige classificeren of een melder correct werkt?
Antwoord: Testmethode van de leverancier volgen m.b.t. de nominale staat A, Voor B is de onderhoudsdeskundige getraind.

Vraag: Waar komt weerstand tegen certificatie vandaan?
Antwoord: Met certificatie hebben opdrachtgevers voordeel. De inspectie kan goedkoper, zeker bij onderhoud, en de kwaliteit is veel beter voorspelbaar. Bedrijven die gecertificeerd zijn hebben dan hogere kosten om gecertificeerd te zijn, maar de integrale kosten zouden lager moeten zijn. Dat blijkt vaak onduidelijk. Voorwaarde is dat de lichte en zware kolom in het inspectieschema wel goed gevolgd wordt.

Vraag: Kan een inspecteur een installatie afkeuren op leeftijd?
Antwoord: Ja, de gegevens van de leverancier zijn leidend.

Vraag: Hoe worden de licentienemers (Certificatie- en Inspectie instellingen) geïnformeerd over de veranderingen van de regels?
Antwoord: De licentienemers zijn betrokken bij iedere wijziging. Wijzigingen zoals de schema’s, interpretaties en harmonisatiebesluiten dienen altijd goedgekeurd te worden door de Commissie van Belanghebbende Brand van het CCV. Zie ook https://hetccv.nl/keurmerken/over-certificeren/onafhankelijk-beheerder/commissies-van-belanghebbenden/leden-cvbs/

Vraag: Neem je als bedrijf geen groot risico om te verklaren dat een installatie in nominale staat is?
Antwoord: Als onderhoudsbedrijf zal het juist het doel zijn om te verklaren dat de installatie in nominale staat is. Uiteraard is dat altijd een momentopname. Alles wat na het onderhoud plaats vindt is iets waar het je geen zicht op hebt en kan ook niet je verantwoordelijkheid zijn.

Vraag: welke voordeel heeft een erkend branddetectiebedrijf? Inkoper lijken soms vooral naar de kostprijs te kijken…
Antwoord: De kostprijs van een installatie en onderhoud neemt door certificatie nauwelijks toe. Natuurlijk zijn er voor erkend branddetectiebedrijf extra kosten zoals licentiekosten en van steekproeven, maar daar staat kwaliteit tegenover.
Het certificaat geeft opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit én opdrachtgevers besparen inspectiekosten omdat inspectie in de licht kolom valt.

Deze seminars zijn een initiatief van:

Informatie over eerdere kennissessies:

De Handouts van functiebehoud 2018: https://www.brandveiligheid-functiebehoud.nl/faq

 

Organisatie door:
John van Lierop Connects
www.jvlc.nl
info@jvlc.nl  / 063 104 16 92
KvK: 61507172