kennisseminar-brandveiligheid.nl

seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl

Kennisseminars brandveiligheid 2023

In het najaar van 2023 organiseerde Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland vier kennisseminars over brandveiligheid.
Het hoofdthema van 2023 was digitalisering en leren van de praktijk en de laatste ontwikkelingen op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving.

 

DOWNLOAD hier de handout

Programma (handout via bovenstaande link)

12:00

Ontvangst met lunch

13:00

Opening en inleiding

John van Lierop – Federatie Veilig Nederland
Dagvoorzitter

13:10

Digitalisering

In het blok digitaliseren gingen de sprekers in op het waarom van digitaliseren, de kansen en mogelijke uitdagingen die het biedt. De technologie, de normen, veiligheid en samenwerking tussen op leverancier, installateur en eigenaar/beheerder komen aan bod. En al die data, van wie zijn die eigenlijk en wat spreken we er over af?

Sjaak Taal – Siemens
Ton Mes – Siemens (gastspreker)
Jac Waas –  Honeywell

14:30

Pauze

15:00

Leren van de praktijk

De sprekers verzamelde voorbeelden van zaken waar we gezamenlijk van kunnen leren. Uiteraard is de intentie vooral aandacht voor de oorzaken zodat iedereen voordeel heeft. De nadruk lag in het 2e blok op functiebehoud.

 

 

Ricardo Dissel – Cable Masters
Cyrille de Haan – VdS Nederland

15:45

Aandachtpunten op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving

Onder ‘aandachtspunten op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving’ stonden de volgende onderwerpen op het programma ingegeven door eerdere deelnemers.

Levensduur apparatuur
Status NEN 6075
Accutest
Status NEN 2535 en NEN 2575
NEN2654 niet meer verplicht
Update CCV-schema’s en besluiten

 

Ricardo Dissel – Cable Masters
Cyrille de Haan – VdS Nederland
Sjaak Taal – Siemens
Jac Waas –  Honeywell

16:30

Afsluiting en netwerkborrel

De Algemene voorwaarden voor deelname aan de seminars zijn van toepassing.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag 1
Mag je in een onderhoudsplan opnemen wat je wil of moet een onderhoudsplan aan bepaalde voorwaarden voldoen?
Antwoord
Nee, je mag niet zomaar alles opnemen in een onderhoudsplan. Het plan moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en gedekt zijn door je leverancier, die vaak ook de fabrikant is. Je kan niet zomaar wat opnemen.

Vraag 2
Waarom gebeurt de opslag van data uit de BMI in de cloud, in plaats van in de centrale?
Antwoord
Er zijn geen specifieke eisen in de norm over de opslag van data. Waarschijnlijk is dit bewust gedaan om te voorkomen dat de norm (EN54) steeds aangepast moet worden bij veranderingen. Het voordeel van de cloud is dat het fabrikanten meer mogelijkheden biedt.

Vraag 3
Kan watermist ook als functiebehoud voor een brandmeldbekabeling fungeren?
Antwoord
Ja, dat kan, maar het moet expliciet, met voorwaarden, in het UPD worden opgenomen.

Vraag 4
Waarom wordt in de Bbl niet meer de NEN 2654 aangewezen?
Antwoord
De exacte reden is onbekend, maar dit kan mogelijk te maken hebben met de deregulering van de overheid.

Vraag 5
Wanneer gaat het voorstel dat gepresenteerd is voor het op een andere wijze van testen met accu’s afgerond worden?
Antwoord
De voorstellen worden verder uitgewerkt, en we streven ernaar om tegen Q3 2024 de zaken afgerond te hebben. De voortgang zal via de website bekend worden gemaakt.

Vraag 6
Mag je een rookmelder via de app resetten? Zijn er voorwaarden?
Antwoord
Technisch gezien kan een rookmelder via de app gereset worden met de juiste bevoegdheid, maar dit vereist verantwoordelijkheid en zorgvuldige afweging van de veiligheid. Resetten kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens het testen van de installatie.

 

 

 

Deze seminars zijn een initiatief van:

Informatie over eerdere kennissessies:

De Handout van de kennisseminars 2023: kennisseminar-brandveiligheid.nl/ks2023/

De Handout van de kennisseminars 2022: kennisseminar-brandveiligheid.nl/ks2022/

De Handouts van de kennisseminars 2021: kennisseminar-brandveiligheid.nl/ks2021/

De Handouts van de het webinar van 14 april 2021: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/webinar2021/

De Handouts van de het webinar van 27 oktober 2020: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/webinar

De Handouts van de kennisseminars 2019: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/ks2019/

De Handouts van functiebehoud 2018: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/functiebehoud/

 

Organisatie door:
John van Lierop Connects
www.jvlc.nl
info@jvlc.nl  / 063 104 16 92
KvK: 61507172