kennisseminar-brandveiligheid.nl

seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl

Kenniswebinar brandveiligheid 14 april 2021

‘Integratie en koppelingen brandbeveiligingsinstallaties in de toekomst’

Vooruitlopend op de kennisseminars van het najaar van 2021, boden de vier initiatiefnemers Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS-Nederland u op 14 april 2021 een gratis webinar aan. Het thema is: ‘Integratie en koppelingen brandbeveiligingsinstallaties in de toekomst’. 
Sprekers zijn Cyrille de Haan, John van Lierop, Harald Niessen, Sjaak Taal, Jac Waas. Voorzitter Alex Driessen.

Kijk hier het webinar opnieuw.
Handouts kenniswebinar Brandveiligheid 14 april 2021

Doelgroep
Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.

Programma 14 april 2021

12:45

Start inloggen

13:00

Opening en inleiding

Welkom

Alex Driessen
Voorzitter

13:05

Is brandveiligheid een keuze?

Verbinden van organisaties, kennis maar ook het verbinden door de wijze van werken kunnen de brandveiligheid verhogen.

John van Lierop
Federatie Veilig Nederland

13:15

Bewaakte sturingen van brandbeveiligingsinstallaties, hoe dan?

Conform NEN 2535 behoren de sturingen bewaakt te worden uitgevoerd. In de praktijk ontstaan er een aantal vragen, bijvoorbeeld tot waar kunnen we de aansturing van de brandbeveiligingsinstallatie bewaken. In een korte presentatie komt met een toelichting.

Jac Waas
Honeywell

13:30

Koppelen brandmeldsystemen en conformiteit

De brandmeldsystemen in Nederland wordt vaak gekoppeld met vele andere systemen, zoals HVAC, gebouwenautomatisering en toegangscontrolesystemen.
Soms met een enkel contact ook kan het via een seriële of data koppeling.
Wat betekenen deze koppelingen voor de conformiteit van het brandmeldsysteem, waar ligt de grens en de verantwoordelijkheid? Wat mag wel en wat mag niet?

Sjaak Taal
Siemens

13:55

Pauze

14:00

Integratie, koppelingen sturingen van brandbeveiligingsinstallaties met kabels!

Alle koppelingen, sturingen en overige communicatie van brandmeldsystemen met de vele andere systemen, denk aan de koppelingen naar HVAC, Sprinkler, gebouwautomatisering en dergelijke, worden meestal uitgevoerd met diverse types kabel. Van de standaard signaalkabel en Functiebehoud tot Datakabels. Waar dien je rekening mee te houden op het gebied van bekabeling?

Harald Niessen
Cable Masters

14:15

Inspectie van samenwerkende systemen

Cyrille de Haan
VdS Nederland

14:30

Beantwoorden van vragen

Interactie met sprekers

14:40

Afsluiting

Mail uw vraag naar seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl  of bel John van Lierop op 06-31041692.

Gestelde vragen op 14 april 2021

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de antwoorden.

Nr Vraag Antwoord
1. Per wanneer zal er onderscheid gemaakt worden bij inspectie

bij een erkenning?

Er wordt in het CCV-inspectieschema 12.0 Brandbeveiligingssystemen al onderscheid gemaakt in de kolommen met en zonder certificaat.
2. Zou je een praktijkvoorbeeld kunnen noemen hoe je en GTV of een liftsturing bewaakt aansluit? Vraag is beantwoord

Het is niet mogelijk 🙂  Helaas word/werd het wel als major geschreven aan ons als bedrijf

3. Ik dacht maximaal 104dB(A) ??? Conform NEN2575; 2012 deel 3 mag het gemeten geluidsdrukniveau maximaal 105 dB zijn. 85 dB in slaapgebieden.
4. Mag je de contacten ook geïnverteerd uitvoeren? Ja, dat mag altijd. De transmissieweg tussen G en H moet dan nog wel als verbreek contact worden uitgevoerd.
5. Mbt testen sturingen : Aansturen RWA? (tijdens regenbui) Sturen blusgas???? Blusgas natuurlijk niet. Voor de meeste sturingen kan wel een oplossing gevonden worden in de techniek en beheer. Timing volgens agenda / sensoren / etc.
6. Sturingen bij brand. Storingsmelding is geen brandmelding. Waarom dan functiebehoud en bewaakt???? Nee, dit is niet van toepassing.
7. Ook als HVAC systeem zelf fail safe is uitgevoerd? Voldoet dan nog steeds niet aan de eisen voor G.
Failsafe is een FunctieBehoud oplossing. Hier gaat het over bewaken
8. Zou je een luchtbehandelingsinstallatie die wel aanwezig is mogen uitsluiten van een sturing vanuit de BMI? Neen, deze is een onderdeel van het “veiligstellen van het gebouw”. Het is een brandbeveiligingsinstallatie.
9. In een luchtbehandelingskast zitten vaak meerdere modulen met elkaar verbonden via databus. Dan is één sturing voldoende. Plaats ik de module in verschillende behuizingen dan niet? Is eigenlijk vreemd want gaat om dezelfde databus. Je zou ergens een grens moeten stellen. Met de aansturing per kast is in ieder geval de transmissieweg B-G-H veilig gesteld.
10. Moet er een groene handmelder bij ieder deur of alleen bij de deuren in de vluchtwegen?? Elke vergrendelde deur die onderdeel is van de vluchtroute moet voorzien worden van een groene handmelder. Eventueel aan beide zijden van de deur.
11. Mag je ontruiming sturen via een DBMP, en dan rechtstreeks op protocol niveau. De aansturing van een OAI type A / B / stil moet altijd voldoen aan EN54-13. Als de leverancier dit geregeld heeft dan is dit toegestaan.

Vaak is dit niet geregeld, indien wel dan zal je ieder paneel ter keuring moeten aanbieden. Naast het dig. OAI paneel, altijd een gekeurd paneel. Dit kan ook de OAC zelf zijn.

12. Mag een ESPA naar een PZI als seriële koppeling voor OAI Draadloos Stil Alarm? De aansturing van een OAI type A / B / stil moet altijd voldoen aan EN54-13. Als de leverancier dit geregeld heeft dan is dit toegestaan + bewaken.
13. Groene melder bij deuren PG-afdeling. Bewoners lopen weg vaak krijg je vrijstelling om de groene melder niet aan te brengen. In zo’n situatie zou ik er voor kiezen om de deuren fail-safe te sturen door een module (G) die onderdeel is van de brandmeldinstallatie (B) of iedere deurcontroller direct aansturen.
14. Een ESPA-koppeling is een seriële sturing van een OAI. Dat zou niet voldoen volgens de sheets Sjaak Taal? De aansturing van een OAI type A / B / stil moet altijd voldoen aan EN54-13. Als de leverancier dit geregeld heeft dan is dit toegestaan
15. Sturingen regelkleppen middels GTV (failsafe) ??? Dit zal voldoen.
16. Mag een relais (G), die door de bmi gestuurd wordt, ook door andere installatie laten sturen? Nee in een BMI mag alleen de BMI werken. H mag wel door een andere installatie worden gestuurd.
17. Moeten brandkleppen aangestuurd worden door een brandmeldcentrale? of mag dit ook door een standalone melder in het kanaal rechtstreek aangesloten op de brandklep buiten de BMC om? Hierover is nog onvoldoende bekend. De verwachting is van wel, echter wel gebonden aan regels.
18. Wij als installateur van de BMI zijn toch niet verantwoordelijk waar de brandklep geplaatst moet worden alleen zorgen dat de klep gestuurd wordt toch? Correct.
19. Mag de bekabeling van sturingen door iedere bekabelingsfirma worden aangelegd of zijn hier certificaten voor nodig De aanleg van kabels kan gedaan worden door iedereen. De complete installatie zal uiteindelijk als installatie gecertificeerd worden.
20. Mogen de brandkleppen ook gestuurd worden door een zelfstandig systeem (bijv. rookschakelaar) Hierover is nog onvoldoende bekend. De verwachting is van wel, echter wel gebonden aan regels.
21. Als de luchtbehandelingskasten nu bij het wegvallen van de bus tussen de kasten naar de veilige stand schakelt? mag je dan wel met 1 sturing werken. Neen, deze voldoen nog steeds niet aan de eisen voor G.
22. Bij een stand alone melder, moet dit dan niet hetzelfde fabricaat zijn als de rest in het gebouw? Neen
23. 1 sturing naar een toegangscontrolesysteem zou mogen, maar bij de meeste toegangscontrolesystemen zijn de onderstations met een netwerk verbonden. Valt er een switsch uit dat stuurt het onderstation niets. Mag dit dan nog wel of dient iedere deur dan apart gestuurd te worden? Als de groene handmelder bij elke deur in de vluchtroute aanwezig is dan mag dit. De groene handmelder geeft de garantie op het kunnen ontvluchten.
24. In de NPR2576 staat: Alleen sturingen die binnen één minuut na de brandmelding zijn geactiveerd en waar de aangestuurde installatie over een houdfunctie beschikt, voldoen op deze wijze aan functiebehoud. Dus aansturing van één luchtbehandelingskast die onderling verbonden zijn en die kleppen aanstuurt,
Na het wegvallen van de verbinding behouden de kasten kleppen hun positie en sturing. Dan hoeft niet elke kast en klep met een stuurmodule te worden voorzien. Of zie ik iets fout?
Neen, deze voldoen nog steeds niet aan de eisen voor G.

De vraag gaat over FunctieBehoud.

Bewaken is iets anders dan FB

25. Als je een functiebehoudende kabel door een vloer moet doorvoeren is het noodzakelijk dat de kable tot 10cm boven de vloer in een slagvaste buis moet worden verlegd. Hoe slagvast is een LSZH-buis? Een functiebehoud kabel dient beschermd te worden tegen beschadiging. Boven een FB tracé mag niets aanwezig zijn dat het FB tracé zouden kunnen beschadigen tijdens een brand.

Normaal gesproken zijn LSZH buizen slagvast. (Zeker die van Cable Masters), Bij twijfel navragen bij je betreffende leverancier

26. Mag ik bij objectbewaking een deursturing doen vanuit een regelkast tbv een transportsysteem. De installatie kijkt na een brandmelding eerst of de baan vrij is en verwijderd dan eerst de baan, waarna hij de deur gaat sturen. Mijns inziens mag dit niet en moet dit rechtstreeks? Een branddeur dichtsturen met een obstakel ervoor lijkt geen goed plan omdat de branddeur waarschijnlijk niet goed sluit. Het is mogelijk om een oplossing te zoeken binnen het gekeurde deel van de brandmeldinstallatie. Denk aan logische schakelingen en een (maximale) tijdvertraging.
27. Gaat het nog steeds enkel over de kabel. wanneer komt de buis aan de orde. toch gek! wel de kabel maar de ophanging nog niet! Correct!
28. Functiebehoud bij sprinkler-gebied alleen bij gecertificeerde sprinkler Correct!
29. Bij uitbreiding van een installatie, is het dan de bedoeling dat er B2ca kabel gebruikt wordt en de overige bekabeling vervangen moet worden? Bij bestaande installaties heb je te maken met “rechtens verkregen toen geldende norm” En zou je dus andere kabels kunnen gebruiken. Echter ben je natuurlijk beter bezig (lees brandveiliger) als je de juiste kabel gebruikt. Daarnaast zullen kabelleveranciers tegenwoordig alleen maar CPR gekeurde kabels leveren.
30. Als je B2Ca kabel moet toepassen. Wat zijn dan de eisen aan de de toegepaste buis/ goot Momenteel wordt er nog geen eis gesteld aan de toegepaste buis.
31. Als een gebouw alleen uit staalconstructies en gipswandjes wordt gemaakt en je moet eigenlijk functiebehoud moeten toepassen, komt het er eigenlijk op neer dat je nooit een installatie-attest certificaat kan afgeven? In je opleverdocumenten dien je dan de afwijkingen die niet aan functiebehoud kunnen voldoen aangeven. Hiervoor zal dan de inspectie/certificatie instelling een oordeel over moeten vellen.

 

 

 

32. Wordt een hogedruk watermist installatie ook als gelijkwaardig aangemeld voor Functiebehoud?  In NPR staat de sprinklerinstallatie genoemd als mogelijkheid om functiebehoud te realiseren, maar watermist niet. Hoe zit dat?

 

 

Wat voor sprinkler geld, is niet automatisch van toepassing voor watermistinstallaties. De toepassing zal gecontroleerd moeten worden. Het advies is de installatie voor de toepassing Functiebehoud vast te leggen in het UitgangsPuntenDocument UPD.

Zowel een sprinkler- als watermistinstallatie worden door de warmte van een brand geactiveerd en koelen de omgevingstemperatuur snel.

Zie ook: https://brandveiligheid-functiebehoud.nl/  vraag In NPR staat de sprinklerinstallatie genoemd als mogelijkheid om functiebehoud te realiseren, maar watermist niet. Hoe zit dat?

33. Professioneel oordeel ook van toepassing op “ontstekingsbron” ??? In verschillende normen wordt een andere definitie gebruikt. De vraag is eerder voorgelegd aan het Deskundigenpanel Brand, met de verwachting om te komen tot een praktisch advies.
34. Als je als installateur/ branddetectiebedrijf vragen hebt over zaken die niet duidelijk in de NEN / NPR of Bouwbesluit staan omschreven. Waar kun je dan je vraagstelling neerleggen. Momenteel is de ervaring dat daar geen orgaan voor is. Beantwoord tijdens webinar:

Vragen over normen kunnen gesteld worden bij NEN, die betrekken de normcommissie.

35. Vraag voor inspecteur. Een D-maat overschrijding in een ruimte, valt deze dan onder de interpretatie van afstand melders tot de wand? en mogen wij deze ook gebruiken na een opmerking van ee D-maat overschrijding na onderhoud? Als deze onder de voorwaarden zoals beschreven staat valt, ja.
36. VERVOLG. het geldt dus NIET bij grotere ruimten? (tbv Cyill: een D-maat overschrijding in een ruimte, valt deze dan onder de interpretatie van afstand melders tot de wand? en mogen wij deze ook gebruiken na een opmerking van een D-maat overschrijding na onderhoud?) Dit geld ook (juist) voor meerdere rijen melder, mits je voldoet aan het gestelde in het interpretatie besluit.
37. Geen vraag maar een compliment. Goed dat er praktijkvoorbeelden worden aangehaald. Dank!
38. Mag ik een beheersysteem op afstand toepassen over een private glasvezelverbinding. Dus niet in de nabijheid van een BMC. Dat mag indien het beheersysteem als “informatief” bedoeld is. Er mogen geen bedieningen kunnen plaats vinden.
39. VERVOLG. En dan om uitlezing van BMC te doen en afstellen ontruiming op afstand Uitlezen mag, afstellen van de OAI mag niet.
40. Vraag voor inspecteur. Is in je laatste voorbeeld een DoP verklaring over het product voldoende? Nee, je mist dan ook nog ander informatie, zoals samenhang met andere componenten.
41. Het VEB heeft een nieuwe regeling brandmeldinstallaties gepresenteerd om op relatief eenvoudige en goedkope manier brandveiligheid te leveren. CCV geregistreerde bedrijven dienen echter alle brandmeldinstallatie onder certificaat te leveren. Komt het CCV ook met een nieuwe regeling? Het lijkt Federatie Veilig Nederland geen goed idee dat er een wildgroei aan schema’s komt. Dat maakt het voor opdrachtgevers niet transparant en draagt niet bij aan brandveiligheid. Het is wellicht wel goed om na te gaan waarom partijen met een ander schema komen, waarvan die inhoud overigens niet bekend is.
42. Mag ik een sturing door een in een gebouw aanwezig niet gecertificeerd brandmeldsysteem laten sturen vanuit een gecertificeerd sprinklermeldsysteem, ofwel ik stuur vanuit de SMC een BMC aan om bepaalde sturingen te laten verrichten maar op de BMC zit geen inspectiecertificaat deze zal wel op de Sprinklermeldinstallatie komen Certificeren is geen plicht, dus ja dat mag. Als er inspectie bedoeld wordt, dan ontkom je haast niet aan ook inspecteren van de BMC. Zeker als het om essentiële sturingen gaat zoals doormelding.

Waarbij niet de gehele BMI onder certificaat hoeft te vallen. Als het duidelijk gemaakt kan worden dat bijv.  het meldernet geen negatieve invloed heeft op ‘de sturing’ dan zou dat voldoende zijn als het deel sturing en BMC wel onder een inspectiecertificaat vallen.

43. Als er een DoP voor een component/product is, is er dan altijd een EN54 certificaat door een notified Body beschikbaar? Een DoP wordt door de leverancier afgegeven als er een goedkeuring is van een Notified Body op basis van een geharmoniseerde norm. Het antwoord is dus “ja”,mits de EN54 norm geharmoniseerd is.
44. Als erkend onderhoudsbedrijf moeten wij ons houden aan de norm. Bij een D-maat overschrijding moet wij dit afkeuren. Dus wij mogen geen certificaat afgeven. Dit betekent dat de inspectie instelling een grote ronde lopen. Dit betekent dus extra kosten voor onze klant. De inspectieinstelling hanteert de harmonisatie afspraken en kan wel een inspectiecertificaat afgeven. Dit komt heel raar over bij onze klant.  Hoe moet je hier mee omgaan? Door het maken van interpretatieafspraken kunnen diverse problemen rondom het interpreteren van de norm opgelost worden. De eerste interpretaties zijn ondertussen al doorgevoerd
45. In 2017 is de CPR in Europa ingegaan volgens mij voor handelen in kabel. Dat is correct. De EN 50575 is in Juli 2017 ingevoerd.
46. Worden er eisen gesteld aan functiebehoud van een flitslicht bij de brandweeringang of geldt de eis alleen voor flitslichten voor ontruiming conform NEN2535 artikel 8.6.3 / 9i ? Hiervoor gelden dezelfde eisen m.b.t functiebehoud
47. Als de DoP van een component voldoende is waarom vraagt CCV dan in certificatieschema om componentcertificaten ???? Dit is een gewoonte geworden. Een DoP afgeven is voldoende.
48. Valt een GBS onder O en valt buiten gebied Van FDAS volgens EN54-1. Klopt.
49. in een DoP staat de informatie die in Annex A van de EN54 staat. Één van die dingen is het CPR-nummer en het nummer van de notify body  
50. Moeten de certificaten dan bij oplevering/inspectie nog aanwezig moeten zijn, of is digitaal overleggen ook afdoende? Digitaal mag ook (bijv een digitaal logboek)

Als ze maar op locatie in te zien zijn.

51. Indien er een RWA-installatie in het verleden is geïnstalleerd conform de destijds geldende regelgeving (o.a. Brandveilig gebouw bouwen). Indien de installatie voldoet aan de destijds geldende uitgangspunten is deze dan de certificeren? Dat is lastig te zeggen zonder de concrete uitgangspunten te weten.

Ervaring leert dat het met oudere installaties vaak niet lukt.

52. De DoP heeft geen einddatum. blijft het element dan altijd geschikt? Klopt, de leverancier mag het product niet meer aanbieden als hij niet meer voldoet aan de DoP
53. Vervolg.  In 2020 is tabel 2.66 BB gewijzigd. M.a.w.vd.mheen@hccnet.nl voor juli 2020 mochten er gewoon kabels worden gemonteerd die niet voldeden aan de CPR zoals B2ca, Cca enz. Vanuit de NEN1010 is de NEN8012 aangewezen geweest tot mei vorig jaar. Dus privaatrechtelijk kon die in bestekken voorgeschreven worden. Maar inderdaad pas vanaf Juli vorig jaar zijn kabels opgenomen in het Bouwbesluit. Echter Europese richtlijnen golden ook in Nederland. Dus de EN 50575, die ingegaan is in juli 2017, was al actief.

Dit webinar is een initiatief van:

Informatie over eerdere kennissessies:

De Handouts van het webinair 2020:  https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/webinar/
De Handouts van de kennisseminars 2019:  http://brandveiligheid-regelgeving.nl
De Handouts van functiebehoud 2018: https://www.brandveiligheid-functiebehoud.nl

 

 

Organisatie door:
John van Lierop Connects
www.jvlc.nl
info@jvlc.nl  / 063 104 16 92
KvK: 61507172