kennisseminar-brandveiligheid.nl

seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl

Kennis webinar brandveiligheid 27 oktober 2020

In verband met het COVID-19 zijn de seminars naar begin 2021 verplaatst, maar boden de vier initiatiefnemers Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland op 27 oktober 2020 een gratis webinar aan. 

Kijk het webinar opnieuw:  https://youtu.be/pQT5UHDPVQI

Doelgroep
Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.

Kosten deelname
Deelname is gratis, maar alleen na inschrijving via deze website.

 

Programma 27 oktober 2020

09:45

Start inloggen

10:00

Opening en inleiding

Welkom

Alex Driessen
Voorzitter

10:05

Kiest u de passende brandveiligheidsregels?

In deze presentatie aandacht voor de voordelen een certificatie vanuit de installateur en opdrachtgever.

John van Lierop
Federatie Veilig Nederland

10:20

Systeemcompatibiliteit; een projectvoorbeeld

In het najaar van 2019 is gepresenteerd hoe we mogelijk kunnen omgaan met de EN54-13 keuring voor systeem compatibiliteit. Inmiddels is er veel gebeurd, bedrijven hebben hun certificatie geregeld, het CCV heeft een certificatieafspraak BMI OAI uitgegeven, de CI auditors inspecteren op dit punt.
De hoogste tijd om de balans op te maken.

Jac Waas
Honeywell

10:40

Slim onderhoud: een projectvoorbeeld

Afgelopen jaar bent u meegenomen in de mogelijkheden die de NEN2654-1 en 2 bieden om op een andere wijze onderhoud uit te voeren. Inmiddels zijn er een paar zaken bereikt door o.a. uw aanwezigheid bij de seminars. Zoals vereenvoudiging van het Onderhoudsplan.
Slim onderhoud is ook uw zaken constant monitoren of met behulp van software vergelijk bepaalde onderhoud punten aantoonbaar maken.
Zijn uw testen er op gericht om alleen de status van een component te bepalen, hij doet / hij doet het niet, of kunt u een algehele status van de melder of andere componenten verkrijgen, waardoor ‘voorspelbaar onderhoud’ mogelijk wordt.
Sjaak zal u tijdens de webinar meenemen in de mogelijkheden van nu en de toekomst.

Sjaak Taal
Siemens

11:05

Pauze

11:10

Verandering Bouwbesluit per 1 juli 2020 en de consequenties voor de CPR?

Het Bouwbesluit 2012 is per 1 juli 2020 aangepast. Voor bekabeling is er het nodige veranderd. Zo is de NEN 8012:2015 momenteel niet meer aangewezen vanuit de NEN1010.
Vanaf 1 juli 2020 is het Bouwbesluit nu leidend voor de keuze van de juiste bekabeling in gebouwen.
Om hierover meer duidelijkheid te schaffen zal Ricardo Dissel van Cable Masters de wijzigingen toelichten en uitleggen hoe nu de keuze voor de juiste kabels bepaald moet worden.

Ricardo Dissel
Cable Masters

11:25

Ervaringen met inspectie in de praktijk

Door de wirwar van verschillende regelgevingen is het vaak lastig om de weg te vinden in de inspectiewereld.
• Wat kunt u samen met de inspecteur doen om de inspectie succesvol te laten verlopen?
• Hoe kunt u daarmee omgaan in de praktijk?
• Wat zijn de verschillen tussen certificatie en inspectie?

Cyrille de Haan
VdS Nederland

11:45

Vragen

Interactie met sprekers

12:00

Afsluiting

Mail uw vraag naar seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl  of bel John van Lierop op 06-31041692.

Dit webinar is een initiatief van:

Informatie over eerdere kennissessies:

De Handouts van de kennisseminars 2019:  http://brandveiligheid-regelgeving.nl
De Handouts van functiebehoud 2018: https://www.brandveiligheid-functiebehoud.nl

 

 

Organisatie door:
John van Lierop Connects
www.jvlc.nl
info@jvlc.nl  / 063 104 16 92
KvK: 61507172