kennisseminar-brandveiligheid.nl

seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl

Kennisseminars brandveiligheid 2022

Inspiratie rondom actuele brandveiligheidsonderwerpen tijdens een kennisseminar bij u in de buurt!

In het najaar van 2022 organiseerden Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland vier kennisseminars brandveiligheid. Het programma bestond dit jaar weer uit actuele thema’s; ‘aansturingen van brandkleppen (NEN 6075)’, ‘wijzigingen in ontruimingsinstallaties’ en ‘laatste ontwikkelingen op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving’. In de seminars deelden de initiatiefnemers objectief kennis.

Programma 2022

Rondom het thema ‘aansturingen van brandkleppen (NEN 6075)’, legden we specifiek de impact door de eisen uit de NEN 6075 voor met name de installaties uit. De sprekers gingen in op de eisen, legden de basisprincipes en de mogelijke projecties en sturingen uit, en gaven vooral praktische tips en staan stil bij aandachtpunten om te komen tot een optimaal advies en ontwerp. Uiteraard keken we naar de werking van de verschillende brandkleppen en stonden stil bij inspectie.

We lichten de ‘wijzigingen in ontruimingsinstallaties’ toe door de veranderingen van de norm. Zo gaan de sprekers in op de achtergrond van de problematiek en het ontstaan van het ‘normgroentje’. Het norm-wijzigingsblad wordt toegelicht met diversificatie van Type A en Type B, de directe aansluiting, het geluidsvolume en we lichten de wijzigingen toe met voorbeelden. Uiteraard stellen we ons kritisch op over de theoretisch eisen en de praktische uitvoering van bijvoorbeeld de eis aan flitslichten. De leveranciers van apparatuur en bekabeling en de inspecteur geven graag adviezen mee.

Onder ‘aandachtspunten op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving’ staan een aantal kleinere onderwerpen op het programma. In de praktijk ontvangen de organisatoren vragen die we gaan behandelen. Het betreft bijvoorbeeld de onderwerpen redundantie van brandmeldcentrales, compatibiliteit EN54-13, meldingen van storingen, interpretatiebesluiten en veel voorkomende fouten.

Doelgroep
Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.

Locaties
De seminars werden verspreid over het land georganiseerd:

  • 25 oktober 2022: Dordrecht; Van der Valk
  • 1 november 2022: Oostzaan; Van der Valk
  • 3 november 2022: Zwolle; Van der Valk
  • 8 november 2022: Eindhoven; Natlab

 

DOWNLOAD hier de handouts

 

Programma

12:00

Ontvangst met lunch

13:00

Opening en inleiding

Eelko Stembord – Siemens
Dagvoorzitter
John van Lierop – Federatie Veilig Nederland
Moderator

13:10

Aansturingen van brandkleppen (NEN 6075)

Rondom het thema ‘aansturingen van brandkleppen (NEN 6075)’, leggen we specifiek de impact door de eisen uit de NEN 6075 voor met name de installaties uit. De sprekers gaan in op eisen, leggen basisprincipes en de mogelijke projecties en sturingen uit, geven vooral praktische tips en staan stil bij aandachtpunten om te komen tot een optimaal advies en ontwerp. Uiteraard kijken we naar de werking van de verschillende brandkleppen en staan stil bij inspectie.

Ricardo Dissel – Cable Masters
Cyrille de Haan – VdS Nederland
Sjaak Taal – Siemens
Jac Waas –  Honeywell

14:30

Pauze

15:00

Wijzigingen in ontruimingsinstallaties

 

 

We lichten de ‘wijzigingen in ontruimingsinstallaties’ toe door de veranderingen van de norm. Zo gaan de sprekers in op de achtergrond van de problematiek en het ontstaan van het ‘normgroentje’. Het norm-wijzigingsblad wordt toegelicht met diversificatie van Type A en Type B, de directe aansluiting, het geluidsvolume en we lichten de wijzigingen toe met voorbeelden. Uiteraard stellen we ons kritisch op over de theoretisch eisen en de praktische uitvoering van bijvoorbeeld de eis aan flitslichten. De leveranciers van apparatuur en bekabeling en de inspecteur geven graag adviezen mee.

 

Ricardo Dissel – Cable Masters
Cyrille de Haan – VdS Nederland
Sjaak Taal – Siemens
Jac Waas –  Honeywell

15:45

Aandachtpunten op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving

Onder ‘aandachtspunten op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties en regelgeving’ staan een aantal kleinere onderwerpen op het programma. In de praktijk ontvangen de organisatoren vragen die we gaan behandelen. Het betreft bijvoorbeeld de onderwerpen redundantie van brandmeldcentrales, compatibiliteit EN54-13, meldingen van storingen, interpretatiebesluiten en veel voorkomende fouten.

Ricardo Dissel – Cable Masters
Cyrille de Haan – VdS Nederland
Sjaak Taal – Siemens
Jac Waas –  Honeywell

16:30

Afsluiting en netwerkborrel

De Algemene voorwaarden voor deelname aan de seminars zijn van toepassing.

Mail uw vraag naar seminar@kennisseminar-brandveiligheid.nl  of bel John van Lierop op 06-31041692.

Veel gestelde vragen (FAQ)

vraag 1
Tijdens de seminars (hand-out pag 51) is aangegeven dat ventilatiesystemen volgens de NEN 6075 volledig uitgeschakeld dienen te worden. Kunt u aangeven hoe dit staat omschreven in de norm omdat wij bij C.4.2 Kanalensystemen onder nadere lezen: ‘7) Het systeem moet ingeschakeld blijven na brandmelding. Eventuele recirculatie wordt bij brandmelding uitgeschakeld.’ In de NEN 6075 is niet expliciet aangegeven dat de ventilatie uit moet.
Antwoord
De sprekers hebben die conclusie getrokken uit de combinatie van diverse artikelen uit de norm, maar we gaan de vraag voorleggen aan de betreffend normcommissie. Wordt vervolgt.

vraag 2
Wie is verantwoordelijk om aan te geven of er gestuurde brandkleppen aanwezig moeten zijn?
Wie is verantwoordelijk om de locaties aan te geven waar deze kleppen toegepast moeten worden?
antwoord
De opdrachtgever (gebouweigenaar) is verantwoordelijk voor de brandveiligheid en schakelt in de meeste gevallen een brandveiligheidsadviseur in die het basisontwerp maakt met daarin de brand- en rook scheidingen (en voor de rookwerendheid de richting) tussen de verschillenden ruimtes. Vervolgens moet dat vertaald worden naar de type scheidingen en dus (gestuurde) kleppen. Het advies is dat de opdrachtgever die opdracht aan de brandveiligheidsadviseur verstrekt.

vraag 3
Waarom controleert de inspecteur in het kader van inspectie andere punten dan er gebeurt bij de steekproef voor certificatie?
antwoord
Het Bouwbesluit eist een inspectiecertificaat voor specifieke toepassingen, omdat de overheid voor bepaalde toepassingen concrete controle eist. In het inspectieschema 12.0  zijn die punten uitgewerkt. Het inspectieschema komt tot stand met input van alle marktpartijen en wordt vastgesteld door de Commissie van Belanghebbenden Brand. Het gecertificeerde bedrijf levert/installeert installaties volgens het certificatieschema, waarop de Certificatie Instelling (CI) toezicht houdt door middel van audit en steekproeven. Vaak worden de steekproeven uitgevoerd door een inspecteur.

vraag 4
Wijzigt de NEN 6075 nog op korte termijn vanwege alle vragen?
antwoord
Ja, normen kunnen altijd worden aangepast wanneer daar aanleiding voor is. In kwartaal 1 van 2023 zijn een aantal wijzigingen gepland. Dat gebeurd door een werkgroep die valt onder de NEN Normcommissie Brandveiligheid van Bouwwerken. De werkgroep is kwartaal 2 van 2023 gestart met het behandelen van een reeks wijzigingsvoorstellen.

vraag 5
Gelden de NEN 6075 eisen, aanpassing rondom brandkleppen, voor nieuwbouw?
antwoord
Ja, in principe alleen voor nieuwbouw. Niet voor renovatie.

vraag 6
Wat is de juridische waarde van interpretatiebesluiten? Het CCV had aangegeven dat het een informele wettelijke status is.
antwoord
Het deskundigenpanel BMI-OAI stelt interpretatiebesluiten op bij normen, bijvoorbeeld als de norm niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm. Alles wat we met elkaar afspreken vanuit certificatie is feitelijk onderdeel van het normatief kader.  Zie https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandmeldinstallaties/interpretatiebesluiten/

vraag 7
Zijn de kleppen spanningsloos altijd gesloten?
antwoord
Ja, een klep met servomotor met een Fail safe principe gaat dicht als je de spanning van de voeding haalt.

 

 

 

 

Deze seminars zijn een initiatief van:

Informatie over eerdere kennissessies:

De Handouts van de kennisseminars 2021: kennisseminar-brandveiligheid.nl/ks2021/

De Handouts van de het webinar van 14 april 2021: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/webinar2021/

De Handouts van de het webinar van 27 oktober 2020: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/webinar

De Handouts van de kennisseminars 2019: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/ks2019/

De Handouts van functiebehoud 2018: https://kennisseminar-brandveiligheid.nl/functiebehoud/

 

Organisatie door:
John van Lierop Connects
www.jvlc.nl
info@jvlc.nl  / 063 104 16 92
KvK: 61507172